นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ)) Open : 28 December 2018 – 31 January 2018 Time : 08.30 – 16.30

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Open : 28 December 2018 – 31 January 2018

Time : 08.30 – 16.30

 

Open : 28 December 2018 – 31 January 2018

Time : 08.30 – 16.30