การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์เชียงใหม่ โดยใช้แสงใกล้อินฟราเรด

Researcher:                    ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จรัลศักดิ์ ลอยมี
Year:                                2013
Abstract:
การถ่ายภาพโดยใช้แสงใกล้อินฟราเรด ต่างจากการถ่ายภาพแบบทั่วๆ ไป เพราะเป็นการถ่ายภาพคลื่นแสงที่อยู่ในช่วงใกล้อินฟราเรด (near infrared) หากเราทาการแยกคลื่นแสงออกมาเป็นสีรุ้ง คลื่นแสงอินฟราเรดก็จะอยู่เลยขอบแสงสีแดงที่อยู่ริมสุดออกไปไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่ถ้าเราใช้ฟิล์มหรือ ccd ถ่ายภาพ ก็สามารถที่จะบันทึกคลื่นแสงช่วงนี้ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์เชียงใหม่ โดยใช้แสงใกล้อินฟาเรด”

Full Article:

บทคัดย่อฉบับยาว_การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์เชียงใหม่ โดยใช้แสงใกล้อินฟราเรด.pdf