Workshop Creative Food Photography

วิทยาการ :

อาจารย์ณัฏฐ์ บวรพัฒน์นนท์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 ธันวาคม 2562