การวิจัย

Research yearTitleResearcher
2017การบันทึกถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในล้านนาเพื่อการอนุรักษ์รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
2016การเก็บภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านเพื่อการอนุรักษ์รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
2016หอภาพถ่ายล้านนา_วิชาการรับใช้สังคมรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
2016ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย...จากบางกอกสู่เชียงใหม่และน่านรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
2015ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากการรุกล้ำของมนุษย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์
2014ความผิดพลาดในศิลปะและอนาจารกับงานภาพถ่ายศิลปะบนพื้นที่สังคมไทยรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
2014ภาพถ่ายแนวสตรีทเชียงใหม่: ชีวิตและสิ่งสามัญธรรมดาอาจารย์ กรรณ เกตุเวช
2013การสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์เชียงใหม่ โดยใช้แสงใกล้อินฟราเรดผู้ช่วยศาสตรจารย์ จรัลศักดิ์ ลอยมี