นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา “Thesis Exhibition DEV 2019”

ภายใต้ผลงานภาพถ่ายที่สวยงาม เราไม่สามารถสร้างสรรค์มันขึ้นเพียงเวลาไม่กี่อึดใจได้ บางผลงานใช้เวลาเป็นปี ห้าปี สิบปี หรืออาจกินเวลาไปทั้งชีวิต ไม่เพียงแค่ความสวยงามที่เกิดขึ้นจากผลงานเท่านั้น เรายังคงชื่นชมในความงามของกระบวนการพัฒนา (Development) และเวลาทั้งหลายที่เสียไปให้กับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เพราะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ต่างเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเช่นกัน นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ Dev จึงเป็นเหมือนกระบวนการสุดท้าย ในการสร้างสรรค์ผลงาน นั่นก็คือการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน หากไร้ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ สำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแล้วก็จะถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ผลงานภาพถ่ายที่ถูกจัดแสดงจึงแฝงไปด้วยการเคี่ยวเข็ญและการรังสรรค์มันออกมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี และไม่ว่าผลงานสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหน แต่เชื่อว่าผู้ร่วมจัดแสดงทุกคน ต่างก็จะได้รับบทเรียนและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับการเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและโลกแห่งความเป็นจริงต่อไป สถานที่จัแสดง หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาจัดแสดง 17 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ธนกร แสงคำ กาญจนาพร บุญตามช่วย ณัฐภณ ไชยกอ จิรวัฒน์ ตันประเสริฐ ชัชวาล พลลา […]

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต”

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต” โดย คุณนเรนทร์ ปัญญาภู นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์กันต์ ประธานกรรมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรตินำเสวนา บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในอดีตแก่ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา วันที่จัดแสดง 6 เมษายน 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” 

งานเสวนา “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” วิทยากรโดย • อาจารย์ภูเดช แสนสา • คุณไพโรจน์ โพธิพงศ์สกุล (เป่าอี้ ดีที่สุด) • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม – ร่วมพิธีถวายน้ำวิสุทธิสิริสวัสดิ์ แด่สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า ปกป้องผองภัย อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยทรัพย์สิน – ขบวนอัญเชิญพระมหาอุปคุตเจ้าในจองพาราวายุ จตุรัตนะชายหาญ ฟ้อนทิพมาลา นางฟ้ารามัญกับนางสวรรค์ไทใหญ่ แต่งองค์ทรงภูษิตาภรณ์พิลาส อย่างโบราณ พัสตราภรณ์ โดยคุณอัญชลี ศรีป่าซาง – Curator Talk บรรยายประกอบนิทรรศการ “พระมหาอุปคุต” โดยผศ.วิลักษณ์ศรีป่าซาง • ร่วมแต่งกายอย่างพม่ารามัญ ประชันกับไทใหญ่อย่างเริด ขอเมตตาประดับถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อน้อมถวายบูชา สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า วันที่จัดแสดง วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาจัดแสดง ๑๔.๐๐ น. สถานที่ […]

โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ระดับมัธยมปลาย”

กิจกรรมอบรมโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ประจำปี 2562” น้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา พร้อมทั้งร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ผ่านการถ่ายภาพวัดและสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรอบตัว วันที่จัดแสดง 30-31 มีนาคม 2562 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชนในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง”

กิจกรรมอบรมโครงการ  “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีน้องๆนักเรียนระดับมัธยมต้น” จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมการถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา สนุกไปกับเลือกมุมมองทางการถ่ายภาพในย่านเมืองเก่า และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ วันที่จัดแสดง 16-17 มีนาคม 2562 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นิทรรศการภาพถ่าย “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1

นิทรรศการหมุนเวียน “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1  โดยนำเสนอภาพถ่ายโบราณอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของหอภาพถ่ายล้านนา รวมถึงจากบุคคลภายนอก, หอจดหมายเหตุและร้านรับถ่ายภาพ   ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยภาพถ่ายต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต เช่น ภาพถ่ายบุคคล, ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม, ภาพถ่ายทิวทัศน์ ฯลฯ อันเป็นผลงานการถ่ายภาพของหลวงอนุสารสุนทร, เอ็ม ทานากะ, บุญเสริม ศาสตราภัย เป็นต้น วันที่จัดแสดง 8 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2562 (หยุดทำการวันจันทร์) เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

นิทรรศการช่างภาพและภาพถ่ายของเชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ 1

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่หาชมได้ยากของช่างถ่ายภาพเมืองเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงในอดีต ตั้งแต่ผลงานที่นับว่าเป็นช่างถ่ายภาพชาวเชียงใหม่ท่านแรกคือ หลวงอนุสารสุนทรที่ท่านได้เปิดร้านรับถ่ายภาพเป็นร้านแรกของเมืองเชียงใหม่ชื่อ  “ชัวย่งเส็ง” ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2440 ผลงานภาพถ่ายของท่านนับว่าเป็นผลงานภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้นำผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพชาวญี่ปุ่นนามว่า Morinosuke Tanaka หรือที่ชาวไทยเรียกว่า เอ็ม ทานากะ ที่ได้มาเปิดร้านรับถ่ายภาพเป็นร้านที่สองของเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2454 และในนิทรรศการครั้งนี้ยังได้นำผลงานภาพถ่ายของคุณบุญเสริม ศาสตราภัย ที่นับเป็นช่างถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายอันหลากหลายที่ก่อให้เกิดคุณานุประโยชน์แก่ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้นำผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพท่านอื่นๆที่หาชมได้ยากอันประกอบด้วย ร้านบุญมา ร้านเต็กหมัน และร้านฉายาลักษณ์ รวมถึงช่างภาพชาวต่างประเทศที่ได้มาบันทึกภาพถ่ายของเมืองเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ.2497-2504 นำมาจัดแสดงให้ชมอีกด้วย ระยะเวลาจัดแสดง 8 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 พฤษภาคม 2562 หลวงอนุสารสุนทร หลวงอนุสารสุนทร เดิมชื่อว่า สุ่นฮี้ นามสกุล ชุติมา เกิดเมื่อเดือน 12 ปีเถอะ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2410 ที่บ้านทุ่งกู่ช้าง จังหวัดลำพูน เมื่อมารดาของหลวงอนุสารสุนทรเสียชีวิตลง บิดาก็ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใต้วัดเกตุการาม อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าอุปราชหอหน้าบุญทวงศ์ ส่วนหลวงอนุสารสุนทรยังคงอยู่กับพี่สาวคนโตที่บ้านปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จนอายุได้ […]

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายของชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

CLL (Chiangmai Longstay Life Club) คือชื่อของชมรมขนาดเล็ก ที่รวบรวมผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกทั้งที่เป็นชาวญี่ปุ่นและชาวไทยรวม 12 ท่าน ทุกๆเดือนทางชมรมจะนัดพบปะกันเพื่อศึกษา พัฒนา เทคนิคทางการถ่ายภาพและแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในแต่ละปีจะออกทริปเดินทางถ่ายภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในการถ่ายภาพ ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ทางชมรมได้รวบรวมผลงานภาพที่ถ่ายจากประเทศไทย, เนปาล, เวียดนาม,ยูเครน, เยอรมัน, โปแลนด์, เมียนมาร์ และญี่ปุ่น มาจัดแสดง โดยมีภาพชุดพิเศษจากสมาชิก คือ คุณโอโมดากะ ได้จัดแสดงภาพถ่ายในชื่อชุด “เด็กในเอเซีย” และคุณทากาฮาหงิ จัดแสดงภาพถ่ายในชื่อชุด “จิตรกรรมบนรั้ว เชียงใหม่” ระยะเวลาจัดแสดง 28 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 รายนามศิลปิน : Seta Kiyosi ,Sukwattanaphan Ruchira ,Sahara Kazuko ,Takahagi Masaaki ,Simokawa Meko ,Yamamoto Keiko ,Omodaka Masao ,Sahara […]

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Date Friday 28th DEC 2018 – 31th JAN 2019 Time 08.30 am. – 04.30 pm. Opening Reception Friday, 28th DEC 2018 Time : 03.00 pm Location Chiang Mai House of Photography / Phrapokklao Road, T. Siphum A. Mueang, Chiang Mai 50200 THAILAND RSVP https://www.facebook.com/events

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

วันที่จัดแสดง ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ได้จัดการอบรมเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการอบรมและการลงพื้นที่จัดทำเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอและสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์จริงในอนาคต เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่สำคัญของเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Chiang Mai Design Week 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 18.00 น. เทศกาลงานออกแบบ : Design Week ถูกจัดขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 150 แห่ง เพื่อนำเสนอไอเดียและผลงานใหม่ ๆ จากกลุ่มคนที่ทำงานในวงการสร้างสรรค์

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : ดำเนินการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 256108:30 to 16:30 นิทรรศการหมุนเวียนแสดงผลงานภาพถ่าย จำนวนมากกว่า 65 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายวิชา  “ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม Environmental Portrait Photographic” นำเสนอภาพถ่ายสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ  “Chiang Mai Portrait”

Life – Long Leaming Program [LLL]

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Tuesday, November 6, 2018 09:00 to 12:30 Life – Long Leaming Program [LLL] ภาพใต้งานเอเชียอาคเนย์ศึกษา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมสอนวาดรูป ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติสูงอายุที่มาพำนักอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ Amy Dapice ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2561

Nikon youth club university

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Friday, November 23, 2018 – 09:00 to 12:30 กิจกรรมฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพ Nikon youth club university จัดขึ้นโดย บริษัท ชุน ซีนเนอร์จี จากัด เป็นบริษัทผลิตและจัดทาหนังสือนิตยสาร “FOTOINFO” ซึ่งนิตยสารรายเดือน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสาระความรู้เรื่องการถ่ายภาพ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการถ่ายภาพ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพนักถ่ายภาพ

การนำองค์ความรู้ทางการถ่ายภาพ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อ

วันที่จัดอบรม 11 ,19  และ 25 สิงหาคม 2561 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 กิจกรรมฝึกอบรม โดยการดำเนินการกำหนดแผนการจัดโครงการต่อเนื่อง จากโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่นักเรียน นักศึกษาในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง” โดยนำผลลัพธ์จากองค์ความรู้จากโครงการดังกล่าว มาต่อยอดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง

วันที่จัดอบรม 23-26 กรกฎาคม 2561 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีเป้าหมาย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพถ่ายล้านนา และยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 “ล้านนาสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงเเหน เเละสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสมดุล

Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018

หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา “Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้ข้อจำกัดการขนย้าย การติดตั้ง ซึ่งต้องมีการวางแผนแบบอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมงานล่วงหน้า และการทำงานเป็นทีม นิทรรศการผลงานนักศึกษา (Thesis) สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ รวบรวมผลงานนักศึกษา กว่า 120 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=nMl3v-54l3A&feature=youtu.be กรกนก เหล่าชัย พรพิมล โรจน์สิริอนันต์ พิมพ์ธาดา ปฐมโภคินเสถียร […]

Photo Art Camp 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Saturday, April 28, 2018 – 09:00 to Sunday, April 29, 2018 – 18:00 Photo Art Camp 2018 : การอบรมพื้นฐานศิลปะการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

Sony Workshop 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 18:00 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ Gallery Name 1: ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop

นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในฐานะโครงการจัดตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบ ทางสาขาวิชาเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความ คิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพที่หลากหลาย หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเรียนรู้ที่ตื่นตัวและการแสดงออกส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลาง  “โครงนิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ                และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ครั้งนี้ จัดทำเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านศิลปะแก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในครั้งนี้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์อิสระ อันเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ได้เชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อเข้าร่วมแสดงผลงานเพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กว่า 50 ผลงาน แบ่งตามความถนัดของบุคลกรแต่ละท่าน จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 […]

นิทรรศการภาพถ่าย “เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่”

ด้วยลักษณะท่าทางที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน ทำให้เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่เป็นที่สนใจติดตามของสื่อมวลชนที่คอยตามถ่ายภาพทำข่าวไม่ว่าเจ้ากอแก้วจะปรากฏตัวที่ใด อาจกล่าวได้ว่าเจ้ากอแก้วเป็นสัญลักษณ์ของคนในสังคมชั้นสูง ชุดภาพถ่ายเจ้ากอแก้วที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีมากกว่า 100 ภาพ สามารถแสดงให้เห็นวิถีชีวิต และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการถูกอบรมซึ่งสร้างอัตราลักษณ์พิเศษของเจ้ากอแก้ว โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ภาพการแต่งตัว ภาพครอบครัว และกิจกรรมที่เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ เคยได้ทำ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ไปจนถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2558   Family   History   Fashion   Social Events   Social Responsibility, Zonta club and rewards   Picture  

1 2 3