นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Date Friday 28th DEC 2018 – 31th JAN 2019 Time 08.30 am. – 04.30 pm. Opening Reception Friday, 28th DEC 2018 Time : 03.00 pm Location Chiang Mai House of Photography / Phrapokklao Road, T. Siphum A. Mueang, Chiang Mai 50200 THAILAND RSVP https://www.facebook.com/events

แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ได้จัดการอบรมเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการอบรมและการลงพื้นที่จัดทำเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอและสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์จริงในอนาคต เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่สำคัญของเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Chiang Mai Design Week 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 18.00 น. เทศกาลงานออกแบบ : Design Week ถูกจัดขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 150 แห่ง เพื่อนำเสนอไอเดียและผลงานใหม่ ๆ จากกลุ่มคนที่ทำงานในวงการสร้างสรรค์

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : ดำเนินการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 256108:30 to 16:30 นิทรรศการหมุนเวียนแสดงผลงานภาพถ่าย จำนวนมากกว่า 65 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายวิชา  “ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม Environmental Portrait Photographic” นำเสนอภาพถ่ายสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ  “Chiang Mai Portrait”

Life – Long Leaming Program [LLL]

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Tuesday, November 6, 2018 09:00 to 12:30 Life – Long Leaming Program [LLL] ภาพใต้งานเอเชียอาคเนย์ศึกษา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมสอนวาดรูป ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติสูงอายุที่มาพำนักอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ Amy Dapice ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2561

Nikon youth club university

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Friday, November 23, 2018 – 09:00 to 12:30 กิจกรรมฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพ Nikon youth club university จัดขึ้นโดย บริษัท ชุน ซีนเนอร์จี จากัด เป็นบริษัทผลิตและจัดทาหนังสือนิตยสาร “FOTOINFO” ซึ่งนิตยสารรายเดือน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสาระความรู้เรื่องการถ่ายภาพ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการถ่ายภาพ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพนักถ่ายภาพ

Photo Art Camp 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Saturday, April 28, 2018 – 09:00 to Sunday, April 29, 2018 – 18:00 Photo Art Camp 2018 : การอบรมพื้นฐานศิลปะการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

Sony Workshop 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 18:00 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ Gallery Name 1: ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop