ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต” โดยคุณเอนก นาวิกมูล และ คุณธงชัย ลิขิตพรสรรค์ วันเสาร์ที่ 9 นี้ เวลา 13.00น – 16.00น ที่ หอภาพถ่ายล้านนา

การประยุกต์ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเบื้องต้น” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามบินเชียงใหม่ สกาย แอดเวนเจอร์ และ หอภาพถ่ายล้านนา

การบันทึกภาพด้วยกล้อง Large Format 4×5″

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การบันทึกภาพด้วยกล้อง Large Format 4×5″ วันที่จัดกิจกรรม 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นิทรรศการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาและพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน” วันที่จัดกิจกรรมและเปิดนิทรรศการ 4 ตุลาคม 2562 เวลาเปิดนิทรรศการ 18.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เครดิตภาพ :Tabtim Manmak

เมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เมืองเชียงใหม่ ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกโดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ” ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลระบบ EOS R

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา เรื่องกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลระบบ EOS R และการตัดต่อและเกรดสีภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Davinci Resolve วันที่จัดกิจกรรม 15 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 9.30 – 17.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา “ก่อนหมดสิ้นสับขาลาย”

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา “ก่อนหมดสิ้นสับขาลาย” วันที่จัดกิจกรรม 14 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

รอยแห่งวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศ วันเปิดนิทรรศการ “รอยแห่งวัฒนธรรม” วันที่จัดกิจกรรม 26 กรกฏาคม – 29 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 8.30 – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Photo Art Workshop 2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Art Workshop 2019 วันที่จัดกิจกรรม 29 มิถุนายน และ 6-7 กรกฏาคม 2562 เวลาจัดแสดง 8.30 – 18.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Institut de Recherche pour le De’veloppement

วันที่จัดกิจกรรม 21 มิถุนายน 2562 เวลาจัดแสดง 15.00 – 17.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Chiang Mai Film Photo Walk & Challenge Week

บรรยากาศกิจกรรม Photo Walk และรีวิวนิทรรศการ โดยพี่ซัน Artyt Sun Lerdrakmongkol วันที่จัดกิจกรรม 19 พฤษภาคม 2562 เวลาจัดแสดง 9.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งในเชิง Commercial และงานที่เป็น Personal Project

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการบรรยายจากพี่เล็ก เกียรติศิริขจร  ณ หอภาพถ่ายล้านนา โดยพี่เล็กได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งในเชิง Commercial และงานที่เป็น Personal Project วันที่จัดกิจกรรม 18 พฤษภาคม 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต”

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต” โดย คุณนเรนทร์ ปัญญาภู นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์กันต์ ประธานกรรมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรตินำเสวนา บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในอดีตแก่ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา วันที่จัดแสดง 6 เมษายน 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” 

งานเสวนา “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” วิทยากรโดย • อาจารย์ภูเดช แสนสา • คุณไพโรจน์ โพธิพงศ์สกุล (เป่าอี้ ดีที่สุด) • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม – ร่วมพิธีถวายน้ำวิสุทธิสิริสวัสดิ์ แด่สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า ปกป้องผองภัย อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยทรัพย์สิน – ขบวนอัญเชิญพระมหาอุปคุตเจ้าในจองพาราวายุ จตุรัตนะชายหาญ ฟ้อนทิพมาลา นางฟ้ารามัญกับนางสวรรค์ไทใหญ่ แต่งองค์ทรงภูษิตาภรณ์พิลาส อย่างโบราณ พัสตราภรณ์ โดยคุณอัญชลี ศรีป่าซาง – Curator Talk บรรยายประกอบนิทรรศการ “พระมหาอุปคุต” โดยผศ.วิลักษณ์ศรีป่าซาง • ร่วมแต่งกายอย่างพม่ารามัญ ประชันกับไทใหญ่อย่างเริด ขอเมตตาประดับถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อน้อมถวายบูชา สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า วันที่จัดแสดง วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาจัดแสดง ๑๔.๐๐ น. สถานที่ […]

โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ระดับมัธยมปลาย”

กิจกรรมอบรมโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ประจำปี 2562” น้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา พร้อมทั้งร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ผ่านการถ่ายภาพวัดและสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรอบตัว วันที่จัดแสดง 30-31 มีนาคม 2562 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชนในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง”

กิจกรรมอบรมโครงการ  “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีน้องๆนักเรียนระดับมัธยมต้น” จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมการถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา สนุกไปกับเลือกมุมมองทางการถ่ายภาพในย่านเมืองเก่า และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ วันที่จัดแสดง 16-17 มีนาคม 2562 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นิทรรศการภาพถ่าย “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1

นิทรรศการหมุนเวียน “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1  โดยนำเสนอภาพถ่ายโบราณอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของหอภาพถ่ายล้านนา รวมถึงจากบุคคลภายนอก, หอจดหมายเหตุและร้านรับถ่ายภาพ   ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยภาพถ่ายต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต เช่น ภาพถ่ายบุคคล, ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม, ภาพถ่ายทิวทัศน์ ฯลฯ อันเป็นผลงานการถ่ายภาพของหลวงอนุสารสุนทร, เอ็ม ทานากะ, บุญเสริม ศาสตราภัย เป็นต้น วันที่จัดแสดง 8 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2562 (หยุดทำการวันจันทร์) เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Date Friday 28th DEC 2018 – 31th JAN 2019 Time 08.30 am. – 04.30 pm. Opening Reception Friday, 28th DEC 2018 Time : 03.00 pm Location Chiang Mai House of Photography / Phrapokklao Road, T. Siphum A. Mueang, Chiang Mai 50200 THAILAND RSVP https://www.facebook.com/events

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

วันที่จัดแสดง ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ได้จัดการอบรมเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการอบรมและการลงพื้นที่จัดทำเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอและสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์จริงในอนาคต เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่สำคัญของเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Chiang Mai Design Week 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 18.00 น. เทศกาลงานออกแบบ : Design Week ถูกจัดขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 150 แห่ง เพื่อนำเสนอไอเดียและผลงานใหม่ ๆ จากกลุ่มคนที่ทำงานในวงการสร้างสรรค์

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : ดำเนินการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 256108:30 to 16:30 นิทรรศการหมุนเวียนแสดงผลงานภาพถ่าย จำนวนมากกว่า 65 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายวิชา  “ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม Environmental Portrait Photographic” นำเสนอภาพถ่ายสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ  “Chiang Mai Portrait”

Life – Long Leaming Program [LLL]

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Tuesday, November 6, 2018 09:00 to 12:30 Life – Long Leaming Program [LLL] ภาพใต้งานเอเชียอาคเนย์ศึกษา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมสอนวาดรูป ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติสูงอายุที่มาพำนักอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ Amy Dapice ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2561

Nikon youth club university

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Friday, November 23, 2018 – 09:00 to 12:30 กิจกรรมฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพ Nikon youth club university จัดขึ้นโดย บริษัท ชุน ซีนเนอร์จี จากัด เป็นบริษัทผลิตและจัดทาหนังสือนิตยสาร “FOTOINFO” ซึ่งนิตยสารรายเดือน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสาระความรู้เรื่องการถ่ายภาพ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการถ่ายภาพ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพนักถ่ายภาพ

การนำองค์ความรู้ทางการถ่ายภาพ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อ

วันที่จัดอบรม 11 ,19  และ 25 สิงหาคม 2561 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 กิจกรรมฝึกอบรม โดยการดำเนินการกำหนดแผนการจัดโครงการต่อเนื่อง จากโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่นักเรียน นักศึกษาในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง” โดยนำผลลัพธ์จากองค์ความรู้จากโครงการดังกล่าว มาต่อยอดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง

วันที่จัดอบรม 23-26 กรกฎาคม 2561 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีเป้าหมาย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพถ่ายล้านนา และยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 “ล้านนาสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงเเหน เเละสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสมดุล

Photo Art Camp 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : Saturday, April 28, 2018 – 09:00 to Sunday, April 29, 2018 – 18:00 Photo Art Camp 2018 : การอบรมพื้นฐานศิลปะการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

Sony Workshop 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา Event Date : วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 18:00 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ Gallery Name 1: ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop

1 2