เมืองเชียงใหม่

ภาพถ่ายฟิล์มกระจก โดย หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา 2410-2477) หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) เป็นพ่อค้าชาวจีน เป็นบุตรของนายต้อย นางแว่น แซ่ฉั่ว ต้นตระกูลคือ นายซ้อและนางหงส์ แซ่แต้ เป็นคนจีนอพยพขึ้นเหนือไปอยู่นครสวรรค์เป็นแห่งแรก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 และต่อมาค่อย ๆ ย้ายไปอยู่ลำปาง ลำพูน ในที่สุดตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่เป็นการถาวรจนบัดนี้  หลวง อนุสารฯ อุตสาหะทำการค้าขายโดยนำสินค้าบรรทุกเรือค้ำถ่อหางแมงป่องจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเปิดห้างซัวย่งเส็ง ขายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หมอสอนศาสนา ชาวต่างชาติ เจ้านายฝ่ายเหนือและราชนิกูลจากสยาม รวมถึงการเปิดสตูดิโอ “ซัวย่งเส็ง” รับถ่ายภาพแห่งแรก ๆ ของเชียงใหม่ หลวงอนุสารฯ สนใจการถ่ายภาพได้เรียนทักษะการถ่ายภาพจาก พระยาเจริญราชไมตรี (จำนง อมาตยกุล) อดีตข้างหลวงอธิบดีผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษจัดการศาลมณฑลพายัพในสมัยนั้น ภาพถ่ายผลงานหลวงอนุสารฯ บันทึกเรื่องราวในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 8 (ประมาณปี พ.ศ.2440 – 2470) ผลงานภาพถ่ายโดยหลวงอนุสารฯ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน บันทึกเรื่องราวการค้าขายทางเรือ ตลาด […]

รอยแห่งวัฒนธรรม

“หากไม่เปิดเปลือยจะไม่รู้ว่ามีความงามใดซ่อนอยู่.. หากไม่สังเกต อาจหลงเข้าใจว่าบุรุษนุ่งเตี่ยวยืนกลางลำธารใสเย็น ..” ตามตำนานที่เล่าขานมาสู่ยุคปัจจุบันและภาพที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังอายุนับร้อยปีในหลายภูมิภาค ในอดีตนับร้อยหรืออาจย้อนไปนับพันปี แผ่นดินไทยทางภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคอีสาน เคยปรากฏรูปแบบศิลปะแห่งการ “สัก” บนเรือนกายท่อนล่าง นับจากเอวสู่ต้นขา อาจยาวไปถึงโคนเข่า หรือปลายเท้า มีลักษณะคล้ายคลึงกันในบุรุษชาติพันธุ์เดียวกัน แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลวดลายที่แตกต่างจากลายสักของชนชาติพันธุ์อื่น ความงดงามที่ดูเข้มขลังนี้ถูกเรียกขานจากผู้ที่พบเห็นด้วยชื่อที่บ่งบอกถึงลักษณะที่ปรากฏว่า “สักขาลาย” “สักหมึก” “สักเตี่ยวก้อม” “สักกางเกง” ฯลฯ ในอดีต “บุรุษ” ของกลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนล้านนา อาทิ คนเมือง (ไตยวน) ไทใหญ่ (ไต) ลัวะ (ละว้า) กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ หรือ ยาง) ไทลื้อ (ไตลื้อ) ขมุ (ลาวเทิง) ฯลฯ เมื่อย่างเข้าสู่วัยฉกรรจ์มีจำนวนมากที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดลวดลายโบราณที่มีแบบแผนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละชาติพันธุ์ เป็นความงามที่สืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น อาจหลายร้อยปีหรือนับพันปี ถือเป็นตัวแทนศิลปะบนเรือนกาย เป็นความงามที่ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดที่อาจต้องแลกด้วยชีวิต จึงมีคำบอกเล่าว่า “คนในยุคนั้นหากไม่ใช้ฝิ่นจะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้” และไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในทุกสิบคนจะมีคนเสียชีวิตสองถึงสามคนเสมอ แต่คนส่วนใหญ่ถือว่าคุ้มค่า เป็นความภาคภูมิใจที่จะปรากฏอยู่บนเรือนร่างและคงอยู่ตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิต โดยมีคำกล่าวหยอกล้อในหมู่ผู้เฒ่าที่ปรากฏในทุกพื้นที่ของการเดินทางบันทึกภาพว่า “กบเคียดขามันยังลาย ถ้าป้อจายขาบะลายบะเอามาแป๋งผัว” […]

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา “Thesis Exhibition DEV 2019”

ภายใต้ผลงานภาพถ่ายที่สวยงาม เราไม่สามารถสร้างสรรค์มันขึ้นเพียงเวลาไม่กี่อึดใจได้ บางผลงานใช้เวลาเป็นปี ห้าปี สิบปี หรืออาจกินเวลาไปทั้งชีวิต ไม่เพียงแค่ความสวยงามที่เกิดขึ้นจากผลงานเท่านั้น เรายังคงชื่นชมในความงามของกระบวนการพัฒนา (Development) และเวลาทั้งหลายที่เสียไปให้กับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เพราะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ต่างเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเช่นกัน นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ Dev จึงเป็นเหมือนกระบวนการสุดท้าย ในการสร้างสรรค์ผลงาน นั่นก็คือการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน หากไร้ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ สำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแล้วก็จะถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ผลงานภาพถ่ายที่ถูกจัดแสดงจึงแฝงไปด้วยการเคี่ยวเข็ญและการรังสรรค์มันออกมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี และไม่ว่าผลงานสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหน แต่เชื่อว่าผู้ร่วมจัดแสดงทุกคน ต่างก็จะได้รับบทเรียนและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับการเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและโลกแห่งความเป็นจริงต่อไป สถานที่จัแสดง หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาจัดแสดง 17 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ธนกร แสงคำ กาญจนาพร บุญตามช่วย ณัฐภณ ไชยกอ จิรวัฒน์ ตันประเสริฐ ชัชวาล พลลา […]

นิทรรศการช่างภาพและภาพถ่ายของเชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ 1

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่หาชมได้ยากของช่างถ่ายภาพเมืองเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงในอดีต ตั้งแต่ผลงานที่นับว่าเป็นช่างถ่ายภาพชาวเชียงใหม่ท่านแรกคือ หลวงอนุสารสุนทรที่ท่านได้เปิดร้านรับถ่ายภาพเป็นร้านแรกของเมืองเชียงใหม่ชื่อ  “ชัวย่งเส็ง” ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2440 ผลงานภาพถ่ายของท่านนับว่าเป็นผลงานภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้นำผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพชาวญี่ปุ่นนามว่า Morinosuke Tanaka หรือที่ชาวไทยเรียกว่า เอ็ม ทานากะ ที่ได้มาเปิดร้านรับถ่ายภาพเป็นร้านที่สองของเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2454 และในนิทรรศการครั้งนี้ยังได้นำผลงานภาพถ่ายของคุณบุญเสริม ศาสตราภัย ที่นับเป็นช่างถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายอันหลากหลายที่ก่อให้เกิดคุณานุประโยชน์แก่ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้นำผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพท่านอื่นๆที่หาชมได้ยากอันประกอบด้วย ร้านบุญมา ร้านเต็กหมัน และร้านฉายาลักษณ์ รวมถึงช่างภาพชาวต่างประเทศที่ได้มาบันทึกภาพถ่ายของเมืองเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ.2497-2504 นำมาจัดแสดงให้ชมอีกด้วย ระยะเวลาจัดแสดง 8 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 พฤษภาคม 2562 หลวงอนุสารสุนทร หลวงอนุสารสุนทร เดิมชื่อว่า สุ่นฮี้ นามสกุล ชุติมา เกิดเมื่อเดือน 12 ปีเถอะ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2410 ที่บ้านทุ่งกู่ช้าง จังหวัดลำพูน เมื่อมารดาของหลวงอนุสารสุนทรเสียชีวิตลง บิดาก็ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใต้วัดเกตุการาม อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าอุปราชหอหน้าบุญทวงศ์ ส่วนหลวงอนุสารสุนทรยังคงอยู่กับพี่สาวคนโตที่บ้านปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จนอายุได้ […]

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายของชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

CLL (Chiangmai Longstay Life Club) คือชื่อของชมรมขนาดเล็ก ที่รวบรวมผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกทั้งที่เป็นชาวญี่ปุ่นและชาวไทยรวม 12 ท่าน ทุกๆเดือนทางชมรมจะนัดพบปะกันเพื่อศึกษา พัฒนา เทคนิคทางการถ่ายภาพและแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในแต่ละปีจะออกทริปเดินทางถ่ายภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในการถ่ายภาพ ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ทางชมรมได้รวบรวมผลงานภาพที่ถ่ายจากประเทศไทย, เนปาล, เวียดนาม,ยูเครน, เยอรมัน, โปแลนด์, เมียนมาร์ และญี่ปุ่น มาจัดแสดง โดยมีภาพชุดพิเศษจากสมาชิก คือ คุณโอโมดากะ ได้จัดแสดงภาพถ่ายในชื่อชุด “เด็กในเอเซีย” และคุณทากาฮาหงิ จัดแสดงภาพถ่ายในชื่อชุด “จิตรกรรมบนรั้ว เชียงใหม่” ระยะเวลาจัดแสดง 28 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 รายนามศิลปิน : Seta Kiyosi ,Sukwattanaphan Ruchira ,Sahara Kazuko ,Takahagi Masaaki ,Simokawa Meko ,Yamamoto Keiko ,Omodaka Masao ,Sahara […]

Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018

หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา “Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้ข้อจำกัดการขนย้าย การติดตั้ง ซึ่งต้องมีการวางแผนแบบอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมงานล่วงหน้า และการทำงานเป็นทีม นิทรรศการผลงานนักศึกษา (Thesis) สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ รวบรวมผลงานนักศึกษา กว่า 120 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=nMl3v-54l3A&feature=youtu.be กรกนก เหล่าชัย พรพิมล โรจน์สิริอนันต์ พิมพ์ธาดา ปฐมโภคินเสถียร […]

นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในฐานะโครงการจัดตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบ ทางสาขาวิชาเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความ คิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพที่หลากหลาย หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเรียนรู้ที่ตื่นตัวและการแสดงออกส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลาง  “โครงนิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ                และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ครั้งนี้ จัดทำเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านศิลปะแก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในครั้งนี้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์อิสระ อันเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ได้เชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อเข้าร่วมแสดงผลงานเพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กว่า 50 ผลงาน แบ่งตามความถนัดของบุคลกรแต่ละท่าน จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 […]

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait” ประโยชน์ของการถ่ายภาพนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อการถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อบันทึกความทรงจำหรือนำไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างเป็นงานศิลปะ ซึ่งภาพถ่ายที่นำไปสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมากมาย เนื่องจากภาพถ่ายนั้นสะดวกง่ายต่อการใช้งานยิ่งในปัจจุบันมีการสร้างกล้องที่สะดวกต่อการใช้งาน ยิ่งเป็นการง่ายมากกว่าใช้อุปกรณ์อื่นๆ ยิ่งทำให้ผลงานศิลปะการถ่ายภาพมีจำนวนมากกว่าผลงานทางศิลปะแบบอื่นๆ ซึ่งการสร้างผลงานศิลปะผ่านการถ่ายภาพนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายรูปแบบ เช่น ศิลปะการถ่ายภาพคนหรือที่เรียกว่า portrait หรือศิลปะการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม หรือศิลปะการถ่ายภาพแนววิจิตร (Fine art) หรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการถ่ายภาพเวลากลางคืน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งสำคัญและมีการนำไปใช้มากที่สุดในการถ่ายภาพศิลปะคือ ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) เพราะศิลปะการถ่ายภาพบุคคลสามารถแตกแขนงไปยัง ศิลปะการถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมาย เช่น ศิลปะการถ่ายภาพแฟชั่น ศิลปะการถ่ายภาพงานแต่งงาน ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล ในสตูดิโอ เป็นต้น และอีกหนึ่งนั้นคือการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม หรือจะเรียกว่า Environmental portrait นั้นเอง การถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อมคือการถ่ายภาพบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่จริงๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงที่ที่บุคคลนั้นๆ เป็น อยู่ และมีสภาพเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบหรือเข้าใจได้ว่า บุคคลที่ปรากฏบนภาพถ่ายนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจินตนาการและความรู้สึกจากช่างถ่ายภาพผ่านตัวแบบไปสู่ผู้ชม ที่ต้องการให้เห็นว่าการที่เราถ่ายภาพคนๆนั้นในสภาพแวดล้อมที่เขากำลังเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบ รู้สึกและเข้าใจ ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญสูงสุดในภาพถ่าย Environmental Portrait นั้นก็คือตัวแบบและสภาพแวดล้อม ทางหอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา […]

นิทรรศการภาพถ่าย “เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่”

ด้วยลักษณะท่าทางที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน ทำให้เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่เป็นที่สนใจติดตามของสื่อมวลชนที่คอยตามถ่ายภาพทำข่าวไม่ว่าเจ้ากอแก้วจะปรากฏตัวที่ใด อาจกล่าวได้ว่าเจ้ากอแก้วเป็นสัญลักษณ์ของคนในสังคมชั้นสูง ชุดภาพถ่ายเจ้ากอแก้วที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีมากกว่า 100 ภาพ สามารถแสดงให้เห็นวิถีชีวิต และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการถูกอบรมซึ่งสร้างอัตราลักษณ์พิเศษของเจ้ากอแก้ว โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ภาพการแต่งตัว ภาพครอบครัว และกิจกรรมที่เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ เคยได้ทำ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ไปจนถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2558   Family   History   Fashion   Social Events   Social Responsibility, Zonta club and rewards   Picture  

นิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่”

    หอภาพถ่ายล้านนา และสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมโครงการนิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเฉลิมฉลอง “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”     โดยนิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานภาพถ่ายมากกว่า 120 ภาพ โดยศิลปินช่างภาพที่หาชมได้ยาก อาทิ คุณลุงบุญเสริม สาตราภัย, Mr. Nicholas DeWolf (ช่างภาพชาวอเมริกา), คุณธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ และศิลปินช่างภาพอิสระ ร่วมด้วยผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 1 พฤศจิกายน 2559 ————————————————————————- หอภาพถ่ายล้านนา โทร. 052 – 000393 เปิดให้เข้าชม อังคาร – อาทิตย์ เวลา […]

นิทรรศการภาพถ่าย “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน”

    หอภาพถ่ายล้านนา ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” (Fashion from Paing)     ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายแฟชั่น ภายใต้การเรียนรู้รายวิชา การถ่ายภาพแฟชั่นพื้นฐาน (Basic Fashion) โดยนำความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่นที่นักศึกษาได้รับภายใต้การเรียนรู้รายวิชา มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายโดยใช้ข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาในการอ้างอิงให้เกิดประโยชน์ โดยนำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ นำข้อมูลต่างๆที่ศึกษาค้นคว้ามานั้นมาประยุกต์ และสังเคราะห์ เพื่อในการอ้างอิงการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน       ห้องที่ 1 หัวข้อ: หญิงงาม ภาพชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดเวียงต้า  โดยเลือกภาพของนางสีเวย ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นในเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประยุกต์ให้เป็นผลงานภาพถ่าย โดยต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบล้านนาดั้งเดิม รวมถึงทั้งการแต่งกาย การแต่งหน้าที่มีความแตกต่างจากปัจจุบัน     Photographers Kamonpan Tivawong, Kornkanok Laochai, Wanida […]

นิทรรศการภาพถ่าย”ความสุขจากรอยพระบาท”

    หอภาพถ่ายล้านนา ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท”     นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความ เป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา แนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด ความสุข และความยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยนำเสนอผ่านผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึงความสุขของประชาชนภายใต้การพัฒนา ความเป็น อยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล รวมไปถึงโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อาทิเช่น ครอบครัวไชยกอ โครงการหลวงหนองหอย สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ โครงการหลวงม่อนเงาะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล โครงการหลวงตีนตก เป็นต้น นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ […]

UPCOMING EXHIBITION 2305

    นิทรรศการผลงานคณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสาขาวิชาที่ถือกําเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยได้เปิดเป็นกระบวนวิชาโทสําหรับนักศึกษาทั่วไป จนในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดเป็นกระบวนวิชาเอกโดยเฉพาะ เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพ มิใช่เป็นแค่เพียงช่างถ่ายภาพ เท่านั้น โดยมีกระบวนวิชาที่มีความหลากหลาย เป็นพื้นฐานสําหรับนักศึกษา ที่สามารถต่อยอดเพื่อการไป ศึกษาต่อ หรือประกอบสัมมาอาชีพในด้านต่างๆที่มีความต้องการใช้ภาพถ่ายที่เกิดจากการสร้างสรรค์ ฉะนั้นจึง มีความจําเป็นที่ต้องมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถผลิตนักศึกษาตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้     นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดแสดงภาพถ่ายและผลงานสร้างสรรค์อิสระ ตาม แนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตน เพื่อให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านที่จําเป็นต้องมี อีกทั้งยังเป็นการ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถประจักษ์ถึงความรู้ความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พึงมี     สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200     ระยะเวลาจัดแสดง ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ 13 […]

UPCOMING EXHIBITION

    Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Luz (ลุส) ในภาษาละตินแปลว่าแสง และในเชิงวิทยาศาสตร์แสงเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์สามารถค้นพบวิธีการกำเนิดแสงได้เป็นครั้งแรกโดยการก่อกองไฟและ ณ เหตุนี้อารยธรรมก็ได้ก่อกำเนิดเริ่มต้นขึ้น ในวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นได้มีพัฒนาการสิ่งประดิษฐ์มามากมายหลายสิ่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ “กล้องถ่ายภาพ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบันทึกทั้งความทรงจำและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเติมเต็มภาพของความทรงจำให้กลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่องานแสดงศิลปนิพนธ์ โดยเป้าหมายคือการแสดงภาพของความนึกคิด (Imagination) ของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพด้วยแสง (Photography) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความถนัดจากสิ่งซึ่งได้ศึกษาและเล่าเรียนมาตลอด ระยะเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย . ระยะเวลาจัดแสดง ศุกร์ 18 พฤษภาคม – อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. . พิธีเปิด ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 / 17.30 น. . […]