บุญเสริม สาตราภัย

                  ภาพถ่ายชุดนี้เป็นผลงานภาพถ่ายบางส่วนของนายบุญเสริม สาตราภัย นับเป็นช่างถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณูปการต่อเมืองเชียงใหม่ ในฐานะผู้บันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ผ่านภาพถ่าย นายบุญเสริม  สาตราภัย หรือ "ลุงเสริม” เกิดเมื่อปี  พ.ศ. 2471 เริ่มเรียนการถ่ายภาพตั้งแต่อายุ 12 ปี แรกเริ่มนายบุญเสริม  สาตราภัย มีอาชีพขายปุ๋ย และต้องเดินทางไปขายปุ๋ยยังเมืองต่างๆในแถบภาคเหนือ ด้วยความชอบในการถ่ายภาพผนวกกับได้เดินทางไปทั่วภาคเหนือ ลุงบุญเสริมก็ได้เริ่มบันทึกถ่ายภาพจนเกิดความชำนาญ และเริ่มบันทึกภาพของเมืองเชียงใหม่อย่างจริงจังตั้งแต่อายุ 20 ปี ในปี พ.ศ.2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือเป็นครั้งแรก ลุงบุญเสริมได้รับมอบหมายให้ตามเสด็จฯ เพื่อบันทึกภาพการเสด็จฯในครั้งนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ลุงบุญเสริมได้เข้าทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์คนเมือง เเละได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดงานหนังสือพิมพ์ของมูลนิธิวิชา หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือรางวัลพูลิตเซอร์เมืองไทยจากภาพถ่ายชุดสารคดี "ผีตองเหลือง” ในปี พ.ศ.2505 เเละได้เข้ามาทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในตำแหน่งหัวหน้าข่าวและรีไรท์เตอร์ในปี พ.ศ. 2516-2524 ลุงบุญเสริม ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ล้านนา เเละได้แต่งหนังสือพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับประวัติ พร้อมผลงานจัดพิมพ์หนังสือครูบาศรีวิชัยและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ในอดีตช่วง 80 - 100 ปีที่ผ่านมา เเละหนังสืออันทรงเกียรติเเก่ครอบครัวเเละลุงบุญเสริมคือชุด "เสด็จล้านนา” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายสำคัญๆที่บันทึกภาพเมื่อคราว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสเชียงใหม่ เป็นต้น