เอ็ม ทานากะ และร้านรับถ่ายภาพอื่นๆในเชียงใหม่

                 ภาพถ่ายชุดนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายของช่างรับถ่ายภาพในเมืองเชียงใหม่เเละพื้นที่ใกล้เคียงของล้านนา ซึ่งภาพถ่ายส่วนใหญ่เป็นผลงานของช่างรับถ่ายภาพรุ่นแรกๆของเมืองเชียงใหม่เเละใกล้เคียง เช่นผลงานของช่างภาพชื่อ นายเอ็ม ทานาคา หรือชื่อ (Mr. MORINOSUKE TANAKA) รวมถึงร้านรับถ่ายภาพร้านอื่นๆในเมืองเชียงใหม่เเละใกล้เคียงที่เปิดในภายหลัง เช่น ร้านเต้กหมัน, ร้านบุญมา เป็นต้น ตลอดจนภาพถ่ายจากร้านรับถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงอื่นๆในกรุงเทพมหานคร ที่ชาวเชียงใหม่ในยุคสมัยนั้นไปใช้บริการเเละนำภาพถ่ายเหล่านั้นกลับมายังภูมิลำเนาของตน เช่น ห้องภาพเจียฮั้วเซ็ง ถนนพาหุรัตน์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ถูกรวบรวมไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่ายต่อไป