โกมล พานิชพันธ์

ภาพถ่ายโบราณชุดเกี่ยวกับเมืองแพร่ชุดนี้ เป็นของคุณโกมล พานิชพันธ์ มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่และได้เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณที่จัดแสดงผ้าทอโบราณของอำเภอลองและใกล้เคียง นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดพิพิธภัณฑ์ วัดศรีดอนคำ หรือวัดพระธาตุศรีดอนคำ ตั้งอยู่ ณ กลาง อำเภอลองรวมถึงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ที่ถูกต้องและดีงามของเมืองแพร่อีกด้วย นับเป็นผู้ที่มีคุณอเนกอนันต์ ภาพถ่ายโบราณชุดนี้คุณโกมล พานิชพันธ์ได้ซื้อมาจากร้านขายภาพถ่ายโบราณในเมืองไทยเป็นแผ่นฟิล์มกระจกขนาด 8 คูณ 10 นิ้วจำนวน 18 แผ่น  ถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่อุดมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่และประเทศไทย  เรื่องราวที่อยู่ในภาพถ่ายนั้นสามารถเป็นหลักฐานที่ดีในการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างไร้ข้อกังขาใดๆ  ฟิล์มกระจกชุดนี้น่าจะถ่ายภาพในช่วงปี พ.ศ.2440 ถึง พ.ศ.2444
เพราะผู้ที่ถ่ายภาพนั้นคือหมอสอนศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา และก่อนเกิดกบฏเงี้ยวในเมืองแพร่ที่เกิดในปี พ.ศ.2445