วัดทุ่งคา

วัดทุ่งคาเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ อ.แจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2430 ในวัดมีโบราณวัตถุมากมายรวมถึงภาพพระบฏที่มีถึง 28 ภาพด้วยกัน เป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดกครบทุกกัณฑ์ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของวัด ภาพพระบฏชุดนี้วาดโดยหลวงพ่อคำป้อ อุดหนุน ท่านได้วาดภาพพระบฏชุดนี้น่าจะอยู่ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2509 ถึงปี พ.ศ.2515  สีที่ใช้ในการวาดส่วนมากล้วนเป็นสีที่มาจากธรรมชาติตัวอย่างเช่น สีแดงจากลูกมะกล่ำ หินสีแดงในน้ำมาฝน สีน้ำเงินจากลูกครามหรือสีดำที่มาจากไส้ของถ่านไฟฉาย  จากนั้นได้นำสีเหล่านี้มาผสมกับน้ำที่ได้จากยางแก่นในของต้นกุก เพื่อให้สีเหล่านั้นคงทนติดอยู่ได้ไม่ลบเลือน ส่วนพู่กันที่ใช้วาดท่านได้นำไม้ไผ่รวกหรือเปลือกไม้ปอตัดเป็นขนาดต่างๆแล้วทุบปลายใช้แทนพู่กัน ผลงานของหลวงพ่อคำป้อมีด้วยกันหลายวัดตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ ต.ทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ,จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งฝูง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง c]tภาพพระบฏวัดวัดศรีดอนมูล(ทุ่งฮ้าง) ต.ทุงผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นับว่าหลวงพ่อคำป้อเป็นทั้งพระและศิลปินที่น่ายกย่องมากท่านหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานแบบความงามของท้องถิ่นให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวลำปาง