วัดกองแขก – จังหวัดเชียงใหม่

                   วัดกองแขก ตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพระพุทธศาสนามหานิกาย มีเนื้อที่ 1 ไร่ 60 ตารางวา มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีประตูเข้าออกสามทาง ชุมชนบ้านกองเเขก นับเป็นชุมชนเก่าแก่เเละมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ต่างๆที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในอดีต เช่น ชาวแม่พริก จังหวัดลำปาง ชาวเชียงแสน จากเชียงราย ชาวน่าน ชาวเชียงคำ เป็นต้น ความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างวัดและศาสนสถานหลายเเห่งในอำเภอเเม่เเจ่มเช่นเดียวกับหลายๆอำเภอในล้านนา

                   วัดกองเเขกมีงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น วิหารที่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นผลงานของช่างฝีมือชาวลำปางที่อพยพย้านถิ่นฐานเข้ามาในอดีต เป็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างหลากชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี เเละมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีความแปลกเเละมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีลวดลายเเละความคมของการใช้พู่กัน ซึ่งบ่งบอกถึงความชำนาญเเละทักษะของช่างในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเขียนภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ เทวดาฟ้อนรำ เเละชาดกต่างๆ เป็นต้น