วัดเวียงต้า

จิตรกรรมวัดเวียงต้าเป็นจิตรกรรมสีฝุ่นเขียนบนแผ่นกระดานไม้สักที่ประกอบขึ้นเ ป็นผนังวิหารของวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นรุ่นเดียวกับจิตรกรรมที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่านเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยช่างชาวไทลื้อจากเชียงตุง  ต่อมา วิหารทรุดโทรมมากและฝนรั่วทำความเสียหายให้กับภาพ  ชาวบ้านต้องการสร้างวิหารใหม่จึงได้ผาติกรรมไปไว้ที่หอคำน้อย อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๑ เนื้อหาของภาพจิตรกรรมเป็นเรื่องชาดกเรื่องเจ้าก่ำก๋าดำและเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำ และนอกจากนี้ผู้วาดยังได้วาดเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวเมืองในยุคนั้นลงไปอีก ด้วย ทำให้เราสามารถเห็นถึงรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าเรื่องของงานสถาปัตยกรรม งานหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆตัวอย่างเช่น เครื่องเขิน หรือผ้าทอ นับเป็นจิตรกรรมที่มีคุณค่าและหลักฐานต่อประวัติศาสตร์มากชุดหนึ่ง

แผนที่ https://goo.gl/maps/HA9mrGkv1Lw

ภาพจิตรกรรมของวัดเวียงต้า