วัดเวียงต้า – จังหวัดเเพร่

                    จิตรกรรมวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นภาพเขียนจิตรกรรมที่เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่น เขียนบนแผ่นกระดานไม้สักที่ประกอบขึ้นเป็นผนังวิหารของวัด สันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนจิตรกรรมไทยที่เขียนขึ้นรุ่นเดียวกับภาพเขียนจิตรกรรมวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เมื่อราว พ.ศ. 2440 โดยช่างชาวไทลื้อจากเชียงตุง ภาพเขียนเป็นเรื่องราวชาดกเรื่องเจ้าก่ำก๋าดำ และเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำ นอกจากนี้ยังเขียนภาพเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวเมืองในยุคนั้น เช่น สถาปัตยกรรม งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น เครื่องเขิน ผ้าทอ เป็นต้น

                    ปัจจุบันภาพเขียนได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่รั่วซึมจากโครงสร้างภายนอกไหลซึมเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับภาพเขียนจิตรกรรมภายในวิหาร ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกับบูรณะวัด โดยการสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ จึงได้ขนย้ายภาพเขียนจิตรกรรมดังกล่าว ซึ่งสามารถขนย้ายออกได้ เนื่องจากเป็นฝาไม้ย้ายไปยังหอคำน้อย อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม2531 นับเป็นภาพเขียนจิตรกรรมที่ควรค่าเเก่การรักษาเเละอนุรักษ์ให้ธำรงอยู่สืบไป