(ภาษาไทย) ขบวนแห่งานอุปสมบท ของบุตรชายของร้านจางตระกูล ผ่านกลางเมือง จะเห็นสภาพบ้านเมืองน่านในอดีตได้เป็นอย่างดี

SKU: 02_29_20140321_PH04_04 Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.