(ภาษาไทย) ขั้นตอนในการบรรพชาของชายไม่ทราบนามในภาพเริ่มด้วยการโกนผม

SKU: 02_29_20140918_PH06_01 Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.