(ภาษาไทย) ฑูตพระเจ้ากาวินทะแห่งเมืองเวสาลีมาสู่ขอนางพรหมจารี

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.