(ภาษาไทย) นายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา ขณะอุปสมบทเรียนครั้งที่สอง ที่วัดบุญยืน

SKU: 02_29_20140320_PH06_13 Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.