(ภาษาไทย) บริเวณการก่อสร้างปากท่อระบายน้ำล้นของเขื่อนภูมิพล

SKU: 02_29_20140320_PH07_01 Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.