(ภาษาไทย) พระพักตร์พระประธานในวัดภูมินทร์เดิมเป็นรูปแบบสกุลช่างสุโขทัย

Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.