(ภาษาไทย) พระสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา หลังจากได้รับการอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยถ่ายภาพกับบุพการีหน้าพระอุโบสถ

Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.