(ภาษาไทย) พิธีสู่ขวัญนาคนายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา ในการอุปสมบทครั้งที่สองที่วัดบุญยืน

SKU: 02_29_20140320_PH06_09 Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.