(ภาษาไทย) ภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิเหนือดอกบัว

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.