(ภาษาไทย) เรือข้ามแม่น้ำโขง ในอดีตแม่น้ำโขงมีขนาดกว้างและมีน้ำปริมาณมาก

SKU: 02_29_20140523_PH04_08 Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.