วัดกองแขก (ทิศใต้) 4.2

You can make a request from

SKU: 02_26_20150218_MR04_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
เชียงใหม่ , จิตรกรรมฝาผนังล้านนา , วัดกองแขก ,อำเภอแม่แจ่ม
DESCRIPTION:
ภาพเทวดาถือดาบ และธนู หันหน้าไปทางพระประธานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และภาพเทวดาพนมดอกไม้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/02/2558
 RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกองแขก(ทิศใต้)
IMAGE CODE:
02_26_20150218_MR04_02
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
180 x 50 cm
DIGITAL SIZE:
11986 x 4075 pixel