(ภาษาไทย) พิธีเปิดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน”