นิทรรศการ ณ ขณะนี้

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Photograph Loving Fellows Exhibition (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Date
Friday 28th DEC 2018 - 31th JAN 2019

Time 

 08.30 am. – 04.30 pm.

Opening Reception
Friday, 28th DEC 2018      Time : 03.00 pm

Location
Chiang Mai House of Photography / Phrapokklao Road, T. Siphum A. Mueang, Chiang Mai 50200 THAILAND

RSVP
https://www.facebook.com/events