กัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังภาภนวิโยคกัณฑ์ เป็นตอนที่สุริยคาธได้นางเทวธิสังกาเป็นภรรยา

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายบน เป็นกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังภาภนวิโยคกัณฑ์ เป็นตอนที่สุริยคาธได้นางเทวธิสังกาเป็นภรรยา เมื่อจันทรคาธกับอุกัษฐเศรษฐีและเดินทางไปค้าขายที่เมืองอินทปัตย์ เรื่องราวที่จันทคาธช่วยชีวิตคนได้เป็นที่เลื่องลือ เมื่อจันทคาธเดินทางถึงเมืองอินทปัตย์มีพญาพรหมจักรเป็นเจ้าเมือง มีธิดาชื่อนางเทวธิสังกาที่มีความงามเป็นอย่างมากได้ถูกเขี้ยวเสือของพระบิดาทิ่มเท้าเสียชีวิต จันทรคาธทราบข่าวจึงอาสาช่วยเหลือด้วยเปลือกไม้จนฟื้นพญาพรหมจักรได้จัดพิธีอภิเษกสมรสนางเทวธิสังกากับจันทรคราส และปกครองเมืองอินทปัตย์แทนพระองค์ ปราสาทที่ประทับของพญาพรหมจักรที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า เครื่องทรงของพญาพรหมจักรเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์แบบพม่ามีการสวมผ้าลุนตยา-อเชะ ส่วนการแต่งกายของจันทรคาธเป็นแบชายชาวพม่าคือใส่เสื้อแขนยาวไว้ผมสั้นนุ่งโสร่ง ส่วนหญิงสองคนด้านหลังพญาพรหมจักรน่าจะเป็นพระมเหษีและนางเทวธิสังกาพระธิดา การแต่งกายของหญิงทั้งสองคนเป็นแบบหญิงไทยวนคือ เปลือยอกนำผ้าผืนเดียวมาคลุมไหล่ มีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_27
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
62.25 x 93.58 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.