ภาพชุด : นายห้างป่าไม้ในลำปาง

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH07_355 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การชักลากซุงลงมาจากภูเขา รอประทับตราของบริษัท หลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ เพื่อนำลงน้ำวังล่องไปยังบางกอก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เเพซุง คือไม้ซุงที่ถูกคัดไว้ เเล้วใช้โซ่คล้องรวมกันไว้กันเป็นเเพ เมื่อถึงฤดูน้ำฝน น้ำในเเม่น้ำมีปริมาณมาก เเพซุงเหล่านี้ก็จะสามารถล่องไปตามสายน้ำได้ ในภาคเหนือจะล่องเเพซุงมายังเเม่น้ำปิง เเม่น้ำยม มาจบที่นครสวรรค์ ซึ่งที่นครสวรรค์จะมีด่านเก็บภาษีของรัฐบาล เเพซุงจำนวนหนึ่งจะถูกนำส่งขึ้นเรือ เพื่อนำออกจำหน่าย
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH07_355
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ 2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels