การถ่ายภาพหมู่ข้าหลวงประจำจังหวัดน่าน(ไม่ทราบนาม)

SKU: 02_29_20140308_PH01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพหมู่ข้าหลวงประจำจังหวัดน่าน(ไม่ทราบนาม) และคณะข้าราชการพร้อมด้วยนายประดิษฐ์ พลสันติกุล(แถวที่2 ขวาสุด)เพื่อเป็นที่ระลึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดน่าน ในช่วงเวลาที่ใช้อาคารหอคำเป็นที่ทำการศาลากลางจังหวัด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
อดีตของศาลากลางจังหวัดน่านคือ “หอคำเมืองน่าน” ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
8823*6220 Pixels