การถ่ายภาพหมู่หน้าปราสาทพิธีศพเจ้าจำนงค์ มหายศนันท์

SKU: 02_29_20140318_PH06_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

การถ่ายภาพหมู่หน้าปราสาทพิธีศพเจ้าจำนงค์ มหายศนันท์ ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) ตัวปราสาทพิธีศพเป็นการตกแต่งในรูปแบบของเมืองน่าน เจ้าจำนงค์ มหายศนันท์ ผู้เป็นบุตรของเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) เป็นผู้ได้รับมรดกเป็นคุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) และได้มอบคุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)ให้แก่คุณนุชจิต กิจจาหาญ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เจ้าจำนงค์ มหายศนันท์ ผู้เป็นบุตรของเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) เป็นผู้ได้รับมรดกเป็นคุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) และได้มอบคุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)ให้แก่คุณนุชจิต กิจจาหาญ
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH06_03
SUBJECT AGE:
ไม่ทราบปี พ.ศ.
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2198*1785 Pixels