วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ก๋ำกาดำ ประทับในปราสาทเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแก้ไขปริศาธรรมให้แก่พระอินทร์และเหล่าเทวดา

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ก๋ำกาดำประทับในปราสาทเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแก้ไขปริศาธรรมให้แก่พระอินทร์และเหล่าเทวดาด้านหลังปราสาทเป็นนางจันทเทวีมารดาที่พลัดพรากจากกันไปเมือถูกลอยแพ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา,เครื่องแต่งกายล้านนา,ผ้าซิ่น,ผ้าซิ่นตีนจก,ผ้าซิ่นต๋า
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_01_01
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.95 * 0.6 เมตร
DIGITAL SIZE:
6063 x 4785 Pixels