ขบวนแห่ครัวทาน ขณะกำลังเคลื่อนผ่านวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

SKU: 02_29_20140404_PH06_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบริจาคให้กับห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรกรรมน่าน เป็นขบวนแห่ครัวทาน ขณะกำลังเคลื่อนผ่านวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
งานแห่ครัวทาน เป็นกิจกรรมเก่าแก่ของล้านนา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมทางศาสนา คือการที่ศรัทธาชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคล เพื่อนำเอาเครื่องไทยทานที่จัดทำขึ้นไปถวายแก่พระสงฆ์ในงาน ปอยหลวง คืองานฉลองถาวรวัตถุในวัดนั้น เช่น งาน ประเพณีฉลองสมโภช โบสถ์ วิหาร กุฏิ หรือถาวรวัตถุที่สำคัญของพุทธศาสนา ถือว่าบุคคลที่ได้ร่วมการแห่ครัวทานนี้ จะได้รับอานิสงส์
COVERAGE:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.เมือง จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH06_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2494
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
COVERAGE:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.เมือง จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 4”
DIGITAL SIZE:
4034*4206 pixels