คณะสำรวจลำน้ำแม่ปิง ชุดที่ 3

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายภาพบุคคล (ไม่ทราบนาม) ขณะกำลังเล่นน้ำสงกรานต์บนรถสองเเถว ริมเเม้น้ำ (ไม่ทราบสถานที่) สันนิษฐานว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันในเมืองลำพูน (ไม่ทราบสถานที่) ในภาพมีข้อความเขียนใต้ภาพว่า L.P.  15.4.37
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
000
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
14 เมษายน 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
2.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
3787×2759 Pixels