คนขับรถประจำทางของบริษัท แพร่ – น่าน ยานยนต์ ขนส่ง จำกัด

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
คนขับรถประจำทางของบริษัท แพร่ – น่าน ยานยนต์ ขนส่ง จำกัด ธุรกิจของนายศรีมูล ทิพย์ปัญญา ภาพถ่ายนี้ถ่ายที่ร้านน่านโฟโต้ ซึ่งเป็นร้านรับถ่ายภาพร้านที่สองในเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพถ่ายนี้ถ่ายที่ร้านน่านโฟโต้ ซึ่งเป็นร้านรับถ่ายภาพร้านที่สองในเมืองน่านาน
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านจ๊างน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2503-2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
น.ส.วริศรา ไกรทอง
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
3763*5564 Pixels