งานฤดูหนาวที่ อำเภอและ อำเภอและได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอทุ่งช้างในปี พ.ศ.2498

SKU: 02_29_20140318_PH01_39 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
งานฤดูหนาวที่ อำเภอและ อำเภอและได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอทุ่งช้างในปี พ.ศ.2498 จะเห็นหญิงสูงอายุที่ยืนกลางภาพนุ่งซิ่นป้องมีลวดลายมัดก่าน(มัดหมื่)บนท้องซิ่น เป็นซิ่นอีกชนิดที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
อำเภอและ เคยเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH01_39
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2480-2498
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3” x 5”
DIGITAL SIZE:
4101*2510 Pixels