งานศพไม่ทราบนาม ที่ป่าหญ้าทึบ (ป่าช้า) ชานเมืองหลวงพระบาง

SKU: 02_29_20140523_PH04_12 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระสงฆ์ขณะขึ้นสวดในงานส่งสะกานที่งานศพพระราชวงศ์ (ไม่ทราบพระนาม) ที่ป่าหญ้าทึบ (ป่าช้า) ชานเมืองหลวงพระบาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปราสาทพิธีศพในรูปแบบของหลวงพระบางจะมีความแตกต่างจากปราสาทพิธีศพของทางล้านนา แต่มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับในล้านนาคือการนำไปเผาศพที่ป่าช้าหรือที่ชาวลาวเรียกว่าป่าหญ้าทึบ
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH04_12
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2528-2535
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 3”
DIGITAL SIZE:
4152 x 3034 Pixels