พระมาลัยเอาความมาบบอกแก่ชายผู้หนึ่ง (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนกระดาษ)

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_25 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่ 1 การเริ่มการเทศน์มหาชาติ จะเริ่มที่ภาพพระมาลัย ซึ่งเป็นเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งมีฤทธิ์มากเคยไปโปรดสัตว์ในนรกและเทศน์สั่งสอนประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติดีเพื่อหลีกเหลี่ยงนรก วันหนึ่งพระมาลัยรับดอกบัวจากชายผู้ยากจนคนหนึ่ง พระมาลัยจึงนำดอกบัวไปบูชาพระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การใช้ตุง หรือธง ถือเป็นของสูงอย่างหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_25
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ดร.อนุกูล ศิริพันธ์, รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2091 x 4006 Pixels