จิตรกรรมห้องที่ 2 ฝั่งทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมห้องที่ 2 ฝั่งทิศเหนือยังคงเป็นจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรเป็นการเขียนภาพจิตรกรรมต่อจากห้องที่ 1 เป็นกัณฑ์ต่างๆคือ กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์  ที่ไม่สามารถหาในจิตรกรรมห้องนี้ได้คือกัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพล และกัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักรบรรพ อาจจะไม่ได้เขียนหรือจิตรกรรมอาจะลบเลือนไปก็อาจจะเป็นไปได้ จิตรกรรมในห้องนี้เริ่มที่มุมซ้ายล่างสุดของภาพจิตรกรรมแล้วจึงไปทางขวากลางล่าง ข้ามไปมุมขวาบน วนไปทางซ้ายกลับมาที่กลางซ้าย ข้ามมาจบทางฝั่งขวาของจิตรกรรม และเช่นเดียวกับห้องที่ 1 ที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมที่มีทั้งงานสถาปัตยกรรมแบบพม่าและมีสภาพแวดล้อมต่างๆที่เมืองแม่แจ่มสอดแทรกลงไปในจิตรกรรมด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_59
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
168 x 230 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.