ชาวบ้านชาวหนองบัวได้แต่งกายแบบลื้อแบบดั้งเดิม

SKU: 02_29_20140405_PH04_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ชาวบ้านชาวหนองบัวได้แต่งกายแบบลื้อแบบดั้งเดิมและหญิงชาวไทลื้อในภาพสวมซิ่นม่านที่เป็นซิ่นที่พบในเมืองน่านเท่านั้น เพื่อต้อนรับแขกจากประเทศจีน ที่หน้าวิหารวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
5/4/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในเมืองน่านมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่ค่อนข้างมาก และมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชาวไทยวนที่อยู่อาศัยดั้งเดิม จะเห็นจากตัวอย่างได้เช่นมีการใช้ผ้าซิ่นที่มีลักษณะรูปแบบเดียวกันเข่นในภาพจะเห็นได้ว่ามีการใช้ผ้าซิ่นม่านเหมือนกันทั้งชาวไทยวนและชาวไทลื้อ
COVERAGE:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ
IMAGE CODE:
02_29_20140405_PH04_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2528
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางจันทร์สม พรหมปัญญา
COVERAGE:
ร้านจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5635*3899 pixels