ช่างปั้นหม้อชาวเชียงใหม่

SKU: 02_26_20171026_PH03_57 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 140 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า”ช่างปั้นหม้อชาวเชียงใหม่”เครื่องปั้นดินเผาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ผลิตและจำหน่ายกันภายในท้องถิ่น ในภาพจะเห็นได้ถึงขั้นตอนของกรรมวิธีในการปั้นขึ้นรูปหม้อด้วยแป้นไม้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เครื่องปั้นดินเผาของล้านนาแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.เครื่องปั้นดินเผาไฟสูงคือ เผาด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อทำให้ภาชนะมีความแกร่ง และเคลือบผิวด้วยน้ำเคลือบใสหลายสี เช่น สีเขียวอ่อน เขียนลวดลายด้วยสีต่างๆ คล้ายภาชนะเขียนสีของจีน เช่น สีน้ำเงินเข้ม สีน้ำตาล สีดำ เครื่องใช้ที่ผลิตขึ้นตามแบบนี้พบตามแหล่ง เตาเผาโบราณหลายแห่ง คือ เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง (เชียงราย) สันกำแพง (เชียงใหม่) ลำปาง พะเยา น่าน สันทราย (เชียงใหม่) และลำพูน 2.เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำ (Earthen ware)จะเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นภาชนะที่มีความแกร่งน้อย ไม่มีการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบ เปราะแตกง่ายกว่าแบบแรก สีที่พบส่วนใหญ่คือ สีแดงคล้ายสีอิฐ หรือสีแดงออกเหลือง มีใช้กันทั่วไปในกลุ่มชาวบ้าน ล้านนา เพราราคาถูกหาซื้อง่าย แหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้อยู่ และมีชื่อเสียงในปัจจุบัน คือบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภาชนะดินเผาที่พบและใช้ในชีวิตประจำของชาวล้านนา อาทิ หม้อน้ำ น้ำต้น ภาชนะประกอบอาหาร (หม้อแกง ชนิดมีหู และไม่มีหู และกระทะ) แจกัน ผางประทีป และกระถางต้นไม้ เป็นต้น
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH03_57
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 787
DIGITAL SIZE:
4937 × 3239