พระบฏกรุวัดเจดีย์สูง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ดอกไม้กลีบหยักมน พระบฏผืนนี้เขียนภาพดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นกลีบหยักมน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ของช่าง โดยรับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เขียนในลักษณะร่วงลงจากสวรรค์ หรือที่เรียกว่า ดอกทิพย์ชนิดต่างๆ ซึ่งเขียนเป็นดอกประกอบก้านใบ และดอกเดี่ยว โดยก้านใบที่นํามาประกอบกับตัวดอกนั้น มีทั้งที่เป็นใบไม้ หลายแฉก และเป็นเถาหัวม้วนโค้ง มียอดแหลมปลายสะบัด ลักษณะของดอกนั้นเป็นดอกไม้ประกอบกันด้วยก้านขั้วและกลีบเลี้ยง 3 กลีบ เขียนสีเขียว กลีบดอกเป็นแบบมนโค้งมีหลายหยัก มีตั้งแต่ 3 – 6 กลีบ เขียนด้วยสี สีขาว สีเหลือง สีแดง และสีม่วง นอกจากนี้ดอกไม้ที่เป็นกลีบสีขาวและสีเหลือง จะไม่มีการไล่น้ําหนักของสี แต่จะใช้สีแดงในการตัดเส้น และกลีบดอกที่เป็นสีแดงและสีม่วง จะใช้เทคนิคการไล่น้ําหนักด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_34
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
3.5 x 4.15 in. (ดอกไม้มีขนาดเท่ากัน)
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.