วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ท้าวพรหมทัตเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งตนเข้าใจผิด จึงรับเอานางจันทเทวีและก๋ำกาดำเข้ามาอยู่ในเมืองพรหมทัต ต้อนรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_4_3 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเล่าเหตุการณ์ในท้ายเรื่อง กล่าวถึงท้าวพรหมทัตเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งตนเข้าใจผิด จึงรับเอานางจันทเทวีและก๋ำกาดำเข้ามาอยู่ในเมืองพรหมทัต ต้อนรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ในภาพจะเห็นว่าท้าวพรหมทัตส่งพานทองคำใส่หมากส่งให้นางจันทเทวี โดยมีก๋ำกาดำนั่งอยู่ข้างๆ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, เครื่องเขิน
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_4_3
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.8 * 0.4 เมตร
DIGITAL SIZE:
6473 x 4699 Pixels