วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ) ท้าวพาราณสีได้ตั้งจิตอธิษฐาน นำต้นงิ้วที่มีฝักเป็นทองคำมาปลูกภายในวัง

SKU: 02_27_20140525_MR01_02_7 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ท้าวพาราณสีได้ตั้งจิตอธิษฐาน นำต้นงิ้วที่มีฝักเป็นทองคำมาปลูกภายในวัง ไม่นานนักฝักงิ้วก็แตกออก ปรากฏเป็นเด็กหญิงหน้าตางดงาม ท้าวพาราณสีจึงรับมาเป็นพระธิดาองค์ที่แปด และให้ชื่อว่า “นางพิมพา”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ท้าวพาราณสี, นางเทพกัญญา, นางพิมพา, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, เครื่องเขิน, หมอนปักล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_02_7
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.74 * 0.84 เมตร
DIGITAL SIZE:
6121 x 4282 Pixels