นาควิทยา สิริมาวรวุฒิ กำลังกล่าวขอบรรพชา แก่พระอุปัชฌาย์

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นาควิทยา สิริมาวรวุฒิ กำลังกล่าวขอบรรพชา แก่พระอุปัชฌาย์ ภายในพระอุโบสถวัดบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
หน้าที่อย่างหนึ่งของชายไทยที่นับถือพุทธศาสนาในช่วงหนึ่งของชีวิต คือต้องบรรพชาเป็นพระภิกษุ
COVERAGE:
อ.เพลินจิต ใจดำ บ้านดง ต.สถาน อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2494-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย
COVERAGE:
อ.เพลินจิต ใจดำ บ้านดง ต.สถาน อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
10” x 12”
DIGITAL SIZE:
5000*6880 Pixels