วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ) นางเกี๋ยงคำและนางกำนัล แสดงการแต่งกายของสตรีชาวล้านนาในอดีต

SKU: 02_27_20140525_MR01_02_02_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นางเกี๋ยงคำและนางกำนัล แสดงการแต่งกายของสตรีชาวล้านนาในอดีต โดยชนชั้นสูงนุ่งผ้าซิ่นตีนจก ในขณะที่นางกำนัล นุ่งซิ่นตาหรือซิ่นก่านธรรมดา ไม่มีตีนจก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นตีนจกส่วนมากจะใช้เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางสังคม
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_02_02_03
SUBJECT AGE:
พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
0.42 * 0.35 เมตร
DIGITAL SIZE:
4872 x 6415 Pixels