นายตำรวจชื่อสุเมธ ไม่ทราบนามสกุล

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายตำรวจชื่อสุเมธ ไม่ทราบนามสกุล ภาพถ่ายภาพนี้เดิมเป็นภาพถ่ายขาวดำ แต่มีการระบายสีลงไปซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมอย่างมากในสมัยนั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพถ่ายขาวดำในลักษณะนี้ที่มีการแต่งสีเป็นที่นิยมมากประมาณในช่วงปี 2508-2515
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านจ๊างน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_11
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2511-2512
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางวาสนา กองวาทย์
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
4212*6064 pixels