นายศรีมูล ทิพย์ปัญญา

SKU: 02_29_20140320_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายศรีมูล ทิพย์ปัญญา(ยืนกลาง) ถ่ายร่วมกับหลานชายศรีนวล มุกดา(ซ้ายสุด) และนายเสถียร ทิพย์ปัญญา(ขวาสุด) พร้อมช้างตัวเก่งที่แข็งแรงมากจนสามารถลากไม้ซุงข้ามแม่น้ำว้า,แม่น้ำสาและแม่น้ำน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในอดีตการมีช้างไว้รับจ้างลากซุงนับเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองมากในบริเวณนี้
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านจ๊างน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2502
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
วงศกร ไกรทอง
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
2178*1824 pixels