นายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา อุปสมบทเรียนครั้งที่สอง ที่วัดบุญยืน อ.เวียงสา

SKU: 02_29_20140320_PH06_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา อุปสมบทเรียนครั้งที่สอง ที่วัดบุญยืน อ.เวียงสา ในภาพเป็นการอาบน้ำมนต์หลังจากทำการโกนผมเพื่อที่จะพร้อมบรรพชา จะเห็นว่านายสมศักดิ์นุ่งผ้าห่มตาแสง เป็นผ้าห่มที่ใช้กันแพร่หลายและพบเฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พิธีกรรมในการอุปสมบท
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านจ๊างน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH06_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2524
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
วงศกร ไกรทอง
COVERAGE:
ร้านจ๊างน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
5415*7715 pixels