นายสำรวย อาจประดิษฐ์

SKU: 02_29_20140404_PH01_10 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

นายสำรวย อาจประดิษฐ์ ตอนอายุ 27 ปี(ปัจจุบันปี พ.ศ.2557อายุ 72 ปี) ได้สมรสกับนางราตรี ณ น่าน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
-ภาพถ่ายขาวดำในลักษณะนี้ที่มีการตัดต่อเป็นที่นิยมมากประมาณในช่วงปี 2508-2515
-นายสำรวย อาจประดิษฐ์ ได้สมรสกับนางราตรี ณ น่าน
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดมหาโพธิ์
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH01_10
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2511-2512
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระปลัดมงคล สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3” x 5”
DIGITAL SIZE:
4217*6579 Pixels