นายโชค โลหะโชติ

SKU: 02_29_20130319_PH01_08 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายโชค โลหะโชติ ขณะบวชเป็นพระ ถ่ายภาพหมู่พร้อมพระสงฆ์ที่บันไดนาคหน้าวัดภูมินทร์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
19/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

-วัดภูมินทร์ในรูปแบบดั้งเดิมก่อนมีการซ่อมแซม

-การบวชเป็นพระภิกษุในช่วงหนึ่งของชีวิต ถือเป็นภาระกิจของชายไทยที่นับถือพุทธศาสนา

COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านโลหะโชติ
IMAGE CODE:
02_29_20130319_PH01_08
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2505-2506
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
โชติ โลหะโชติ
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8” x 10”
DIGITAL SIZE:
9713*7937 Pixels